senoba.tripod.com
Make your own free website on Tripod.com
 

şirnak

ŞIRNAK RESİMLERİ

sirnak_322.jpg

sirnak_222.jpg

guti_harabesi_3.jpg

guti_harabesi_1.jpg

hz_nuh_a.s.__un_t_rbesi.jpg

HZ NUH'UN TÜRBESİ

guti_harabesi_2.jpg

kasrik_harabesi.jpg  

ŞIRNAK HAKKINDA

         Çok eski bir geçmişe sahip bulunan Şırnak ilinin tarihi, Katip Çelebi'nin 17. yüzyılda yazdığı Seyahatname ve tarihi rivayetlere göre Nuh Tufanı öncesine dayanır. Bu rivayetlere göre Nuh'un Gemisinin kalıntılarının Cudi Dağının Kuzeyinde Şehr-i Nuh adıyla kurulduğu, zamanla Şerneh ve daha sonraki yıllarda da Şırnak adını aldığı rivayet edilmektedir.
Guti, Babil, Med, Asur, Pers, Sasani, Emevi, Abbasi, Selçuklular ve Osmanlılar dönemlerinde Cizre ye bağlı bir yerleşim birimi iken Cumhuriyet döneminde 1913 yılında Siirt İline bağlı ilçe durumuna geldikten sonra 18 Mayıs 1990 tarihinde 3647 sayılı yasa ile il statüsüne kavuşmuştur.
Şırnak ili topraklarının batı kesimi,Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Dicle bölümünde yer alır.Öteki yarısı da Doğu Anadolu Bölgesi sınırları içinde kalan ilin, toplam alanı, 7,172 km.dir.İl batıda Mardin, kuzeyde Siirt, kuzeydoğuda Hakkari ve Van illeri güneyde Irak ve Suriye ile çevrilidir.
Şırnak 1913 yılında ilçe olmuş ve 16 mayıs 1990 tarihli ve 3647 sayılı yasa uyarınca Türkiye'nin 73 üncü ili olmuştur.
İlimizin gelir kaynakları oluşturan faaliyet alanlarını şu şekilde sıralayabiliriz
1) madencilik gelirleri
2) İthalat ve ihracat faaliyetleri
3) Tarımsal ürünlerden elde edilen gelirler.
Şırnak ilinde yöre ekonomisini canlandırabilecek tek yer altı kaynağı asfaltittir. Petrol kökenli katı yakıtlardır.Şırnak ili çevresinde tahmini 100 milyon ton kömür rezervi olduğu tahmin edilmektedir.Ancak bütün kömür ocakları çeşitli nedenlerle işletilmediği için ve işletenlerde ilkel yöntemlerle işletildiği için yeterli derecede rağbet görmektedir.
İlimiz Habur gümrük kapısı aracılığı ile Dış Ticarette yeni gelişmelere hazır bulunmaktadır.Ancak Irak'a uygulanan ambargo buna izin vermektedir.Buna rağmen ihracat hacmi giderek artmaktadır.Şırnak tarihinin ilk evrelerinden beri tarım ve özellikle hayvancılığa dayalı ekonomik bir yapıya sahiptir.Tarımsal mekanizasyon arazinin doğal yapısının da etkisi ile pek uygulanmamıştır.Şırnak ilinde tarım genel olarak enstantif( ne demekse!) bir şekilde yapılamaktadır.
Kullanılabilir arazide buğday, arpa, çavdar, nohut, kırmızı mercimek, pamuk, susam, soğan, patates gibi ürünler yetiştirilmektedir.Ayrıca yonca, korunga ve fiğ gibi yem bitkileri, fasulye ve nohut gibi baklagiller yetiştirilmektedir.Bunun yanı sıra fıstık, ceviz, badem, üzüm, ve çeşitli meyveler yetiştirilmektedir.
       
  ŞIRNAK TARİHİ ve tufan hadisesi
Efsaneye göre yeryüzünde 6 ay ve 8 gün süren(esasında Nuh tufanının sadece Mezopotamya civarında olmuş olması daha mantıklıdır çünkü gerek Hz Nuh zamanında başka peygamberlerin de kendi kavimlerine gönderilmiş olmaları gerekse bütün hayvan türlerinin örneğin kutup ayılarının gemiye bindirilip üstelik bunların 6 ay boyunca bir arada tutulması pek mantıklı görülmemektedir.) büyük Tufandan sonra Nuh peygamberin gemisi "Cudi Dağı"nın zirvesine oturur.Bütün insanlığın(yada kavminin )yok olmasından sonra Nuh (a.s) gemiden çıkan sekiz veya seksen kişi ile birlikte kurdukları yere "Heştan" adını verirler. Daha sonra Nuh peygambere izafeten Şehr-i Nuh adını alır daha sonra bu isim Şırnak olarak genelleştirilmiştir.
Kuranı kerim ,Tufanda Nuh peygamber tarafından yapılan geminin Cudi dağı üzerinde durduğunu kaydeder. Sonradan tahrif edilmiş kitabı mukaddes(İncil, Tevrat, Zebur) Ararat(Ağrı) dağlarında olduğunu yazar. Ancak Arabi dildeki İncil ile Torgun Tevrat'ında Cudi dağı işlenmiştir.
5000 m.nin yükseklikte olan ağrı dağının üzerine inip aç ve susuz yaşamaları olanaksızdır.Devamlı karla örtülü olan ağrıda yeni sudan çıkmış göçmüş aç insanların üreyip yerleşmeleri mümkün değildir. Cudi dağında ise bu farklıdır. Cudi dağının eteğinde, Cizre'de cehennem gibi bir sıcaklık yaşanırken Cudi dağı serindir. Cudi yabani armut, elma, melengiç, bıttım, zeytin, badem, ceviz, incir ağaçları ile örtülü iken, emeksiz bir insanın dahi barındırır ve doyurur. Cudi dağı üzerinde hala insanların beslendiği otların bulunması o zamanki insanların ilk günlerde bunlarla beslendiği fikrini kuvvetlendirir.
Şırnak ili topraklarında bir çok uygarlıklar kurulmuştur; bu topraklar buğdayın ilk kullanıldığı tekerleğin, yazının bulunduğu ve kullanıldığı medeniyetler içinde barındırmıştır.
19,800 yıllık bir geçmiş olan Tufan olayı Şırnak ili sınırlarında bulunan Cudi dağında noktalandığında bütün dünya insanlarının ikinci beşiği Şırnak olmaktadır. H.z Nuh (a.s)'ın türbesinin de Cizre ilçemizde oluşu, Cizre surlarının gemi şeklinde oluşu, Guti, Babil, Asur kitabeleri ve kabartmaları bunları kanıtlamaktadır.Ayrıca yüce kitabımız Kur'an-ı kerimin Hud suresinin 44. ayeti açıkça Nuh gemisinin Cudi dağında durduğunu yazmaktadır.
Şırnak ili, tarihte bir çok önemli devletin başkentini kendi topraklarında barındırmıştır.
Babil devletinin başkenti BABİL (Kebeli Köyü) ile Guti (Gudi) imparatorluğunun başkenti olan BAJARKARD ilimiz sınırları içindedir. Kasrik köyü arasındaki Kızılsu ırmağı kenarında beyaz kayalara oyulmuş kral ve kraliçe kabartmaları da Guti imparatorluğunun izleridir.